Laparoskopi

Som et af vore hovedområder er abdominalkirurgien vigtig for os.

Med den store udvikling indenfor laparoskopisk kirurgi, hvor størstedelan af procedurer nu udføres via kikkert adgang, har vi udvalgt produkter, der er med til at løfte specialet. 

Vi har gennem en årrække, i samarbejde med blandt andre amerikanske Conmed, solgt laparoskopisk udstyr til det danske sundhedsvæsen, de første år primært indenfor flergangs laparoskopisk udstyr, og vi har fulgt med den rivende udvikling herindenfor, hvorfor vort primære fokus nu ligger på engangsudstyr, og semi-flergangsudstyr. En nævneværdig produktgruppe er Detacha Tip III portfolio, et bredt dækkende bud på laparoskopiske tænger. 

Tillige skal her nævnes vort suge-skyllesystem til laparoskopi, Core Trumpet, som er meget populært landet over.

Vi har nyligt åbnet døren til Gerati, som leverer billigere, men ligeså kvalitetsmæssigt og sikkerhedsmæssigt godt udstyr.

For nærmere information kontakt venligst din lokale salgsperson i din region. ( se under ansatte )